Volejbalový turnaj o pohár primátora

minBol to pre nás nezabudnuteľný 23. október 2023 - deň plný športového ducha a zápalu. Naša škola sa zúčastnila volejbalového turnaja žiakov a žiačok stredných škôl o pohár primátora mesta Nové Mesto nad Váhom.

Družstvo žiačok, ktoré reprezentovalo našu školu, vytrvalo bojovalo až do konca. Umiestnili sme sa na peknom 4. mieste. Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým hráčkam a tímom, ktoré sa zúčastnili tohto volejbalového turnaja. Šport je výnimočným spôsobom budovania charakteru a stretávania sa s priateľmi. Ďakujeme aj organizátorovi  - Gymnáziu M. R. Štefánika - za skvelý deň a tešíme sa na ďalšie športové udalosti. Veríme, že takéto športové aktivity oslovia aj ďalšie nádejné mladé športovkyne.

PaedDr. Marta Bednárová
vyučujúca telesnej a športovej výchovy