Výlet pre najlepšie triedy 2021/2022

minPo dvoch pandemických rokoch si naši najlepší študenti mohli užiť svoju výhru – výlet pre najlepšiu triedu. Minuloročným víťazom sa stala súčasná III.AW - študijný odbor obchodná akadémia a na druhom mieste skončila súčasná V.BW – študijný odbor hotelová akadémia. Triedy si 27. septembra 2022 svoju výhru užili v hlavnom meste Bratislava a tiež navštívili majestátny hrad Devín. Hrad Devín sa môže pochváliť najbohatšími dejinami spomedzi slovenských hradov a jeho hradná skala sa vyníma nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Bohatou históriu nás sprevádzala pútavým slovom lektorka a my sme si aj napriek nepriazni počasia užili úžasný výlet, ktorý sme zakončili individuálnym rozchodom v nákupnom centre Eurovea.

Srdečne sa chceme poďakovať vedeniu školy a koordinátorke súťaže O najlepšiu triedu Mgr. Záhorovej za realizáciu prestížnej súťaže.

 

Ing. Hudcovicová, triedna učiteľka III.AW triedy
a Ing. Pomajbová, triedna učiteľka V.BW triedy