Vzdelávanie našich študentov v spolupráci s JA Slovensko

minV dňoch 21. – 23. júna sa naši žiaci II.AW triedy, študijného odboru obchodná akadémia a II.BW triedy, študijného odboru hotelová akadémia, zúčastnili vzdelávania „Rozvoj zamestnateľnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n. o. Hlavnou manažérkou projektu z JA Slovensko bola programová manažérka Erika Holičová.

Obsahom školenia boli predovšetkým aktivity na rozvoj zručností pre zamestnateľnosť – agilita, učenlivosť, adaptabilita, efektívna komunikácia, emocionálna inteligencia, kritické myslenie, kreativita, schopnosť spolupracovať, záujem o riešenie problémov a odolnosť.

Na záver 16 hodinového intenzívneho vzdelávania si každý účastník odniesol okrem certifikátu a príručky aj veľa praktických skúseností.

Ing. Jana Pomajbová
PK ekonomiky a kariérová poradkyňa