Vzorne sme reprezentovali našu školu

minV poradí 7. ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa niesol v znamení predstavenia kompetencií župy obyvateľom kraja.  Župné školy, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie či Správa ciest TSK odprezentovali svoju činnosť a seniori z JDS Trenčín ukázali práce šikovných rúk. Nechýbali včelári aj jaskyniari.

Teší nás, že aj naša škola sa mohla prezentovať na DOD TSK. Žiačka IV.BW triedy Vaneska Izakovičová predviedla baristické zručnosti pri príprave kávy, jej spolužiak Simon Bartek ukázal svoje majstrovstvo pri príprave nealkoholických miešaných nápojov. Žiak III. ročníka učebného odboru stolár Filip Skala predviedol svoje zručnosti a kreativitu pri výrobe smrekového svietnika, ktorého dizajn oživil opaľovaním a ozdobou drevenými srdiečkami. Žiačka učebného odboru kaderník Soňa Ivanová upravovala dámske účesy hostí.

Počas podujatia nás prišli pozdraviť aj vzácni hostia, z ktorých spomeniem predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Petru Hajšelovú, vedúcu odboru zdravotníctva a hygieny TSK PhDr. Elenu Štefíkovú, MPH, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v NMn/V Mgr. Romana Vajaša, MBA. 

V mene vedenia  školy úprimne ďakujeme našim žiakom za perfektnú reprezentáciu, ktorou prispeli k šíreniu dobrého mena školy. 

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie