Webinár Riziko online investovania

minWebinár Riziko online investovania zabezpečila nezisková organizácia JA Slovensko pre študentov zapojených do programu Viac ako peniaze. Dňa 23. 1. 2023 sa študenti II.AW, študijného odboru obchodná akadémia, zúčastnili online webinára v rámci predmetu finančná gramotnosť. Študentov na webinár prihlásila vyučujúca Ing. Ivana Šimovcová cez platformu Teams.

Webinár bol zameraný na investovanie, investičné vzdelávanie - na čo si máme dávať pozor pri investovaní a ako robiť uvážené rozhodnutia. Lektorom webinára bol Tomáš Greguš zo spoločnosti Ozios. Bolo to príjemné prepojenie teoretických vedomostí s novými informáciami z praxe prostredníctvom besedy s odborníkmi, príkladmi z praxe formou obrázkov a grafov.

 

Ing. Ivana Šimovcová
vyučujúca finančnú gramotnosť