Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme

minpreto sme sa aj v tomto školskom roku zúčastnili aktivity Deň pre moje mesto, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti Dňa Zeme, 22. apríla. Žiaci našej školy čistili okolie budov škôl na Weisseho aj Piešťanskej ulici, okolie obytných domov, železničnej a autobusovej stanice, upravovali zelené plochy, chodníky, zbierali a triedili odpad vo verejných priestranstvách. Odmenou za užitočnú dobrovoľnícku činnosť im bol dobrý pocit z vykonanej práce a skrášlenia verejných plôch.

Myslime na to, že naším každodenným správaním a konaním ovplyvňujeme kvalitu nášho života a zdravia.

Čo môžeme urobiť ?

-          obmedziť používanie plastov

-          šetriť vodou a energiou

-          kupovať lokálne potraviny

-          ekologicky cestovať

-          vysádzať stromy

-          triediť odpad

-          opravovať a znovu používať veci

-          nepotrebné veci darovať charite

-          redukovať odpad

Zapojme sa všetci, majme úctu a lásku k našej planéte. Staré indiánske príslovie hovorí :

„Našu Zem sme nezdedili od našich otcov, ale požičali sme si ju od našich detí“.

 

RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková
koordináror environmentálnej výchovy