Záložka do knihy spája slovenské školy

minTo  že marec je mesiac kníh, vie asi každý z nás. No to, že október je vyhlásený ako mesiac medzinárodných knižníc, vie azda len málokto.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil z uvedeného dôvodu už 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento ročník bola vyhlásená téma  „Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto ...“.

Naša škola sa aj tento rok zúčastnila vyhláseného projektu. Na výrobe záložiek sa podieľali študenti 1. – 4. ročníka všetkých študijných odborov. Naša družobná škola bola SOŠ lesnícka a drevárska v Liptovskom Hrádku, s ktorou sme naviazali spoluprácu a navzájom si vymenili záložky.

Cieľom projektu bolo nadviazať spoluprácu medzi školami a dať do povedomia študentov, že knihy nenahradí žiadna elektronická komunikácia ani technológia, čo sa určite podarilo. Kniha je považovaná aj v súčasnej dobe plnej internetu a virtuálneho sveta stále za najlepšieho priateľa človeka.

Ing. Elena Taranová
zodpovedná za školskú knižnicu