Záložka do knihy spája slovenské školy

minOktóber je druhý jesenný mesiac a spája sa s projektom „Záložka do knihy spája slovenské školy“, ktorý každoročne vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.  Tento rok je to už 12. ročník projektu, pre ktorý bola vyhlásená téma „hrdinovia detektívnych románov“.

Naši študenti 1. – 4. ročníka študijných odborov sa zapojili do uvedeného projektu a vyhotovili záložky s rôznymi postavami hrdinov, pričom využili rôzne možnosti a techniky ich spracovania a zároveň si rozvíjali kreatívne myslenie.

Našou družobnou školou je v tomto školskom roku Stredná odborná škola technická v Prešove, s ktorou sme nadviazali spoluprácu a vymenili si navzájom záložky do kníh.

Cieľom projektu je práve prostredníctvom záložiek nadviazať spoluprácu medzi školami a študentami a upozorniť na to, že kniha je stále najlepší priateľ človeka a nenahradí ju žiadna elektronická komunikácia ani internet.

Ing. Elena Taranová
školská knihovníčka