Zapojili sme sa do súťaže „Podpor svoj odbor“

minSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravila v školskom roku 2023/2024 IV. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „PODPOR SVOJ ODBOR“. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi SOŠ, zaujímavo predstaviť poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách. Taktiež obohatiť poznatky žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore a uľahčiť rozhodovanie žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

Súťaž bola určená pre žiakov SOŠ, ktorí študujú v študijnom alebo učebnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním.

Študenti vytvorili  krátke videá v trvaní do 3 minút na určenú tému súťaže: „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“.

Teší nás, že do uvedenej súťaže sa zapojila aj naša žiačka III. ročníka učebného odboru agromechanizátor, opravár Adriana Štefániková. Pripravila 2 minútové video s názvom: „Moje zážitky v odbore agromechanizátor, opravár“. Adriána študuje v systéme duálneho vzdelávania a odborný výcvik prebieha na Poľnohospodárskom družstve v Bošáci. Vyhodnocovanie súťažných príspevkov ešte prebieha.

Milá Aďka, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a budeme Ti držať palce pri zverejnení výsledkov súťaže. Smile

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie

 

 

foto_1foto_2


Odkaz na video:
video