Zmerali sme si sily v súťaži Mladý Európan

minDňa 20. apríla 2023 sa na pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Už 18. ročník podujatia organizovalo zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl. Súťaž sa skladala z troch kôl, ktoré boli zamerané na informácie o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kristína Turiaková, Jakub Eliáš a Michal Lubina z III.AW, študijný odbor obchodná akadémia. V konkurencii 11 gymnázií a stredných škôl obsadili krásne 4. miesto.

 

Ing. Luciana Hudcovicová
PK ekonomiky