Zúčastnili sme sa oceňovania sv. Gorazda

minDňa 7.6.2024 minister školstva  Tomáš Drucker odovzdával ocenenie sv. Gorazda pedagogickým pracovníkom z celého Slovenska. Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva a udeľuje sa od roku 1997. Tieto ocenenia, symbolicky pomenované po prvom známom učencovi v našej národnej histórii, vyjadrujú uznanie za výnimočné pedagogické úsilie, talent, nasadenie či vernosť učiteľskej profesii, ako aj za prácu v prospech školstva a výchovy.

Naši študenti 3. ročníka  študijného odboru hotelová akadémia Vanessa Andelová a Matej Keleši reprezentovali našu školu na tomto slávnostnom podujatí. Všetky dobroty, s ktorými sme sa prezentovali pripravili žiaci učebného odboru hostinský, hostinská spolu s paniami majsterkami odborného výcviku.

 

Mgr. Radka Kyselicová
PK odborného výcviku