Župná kalokagatia 2023

minKrásny slnečný deň a dobrá nálada patrili k Župnej kalokagati – športovo-vedomostnej súťaži, ktorá bola dňa 27. 9. 2023 organizovaná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v lesoparku Brezina. Súťaže sa zúčastnilo 17 stredných škôl z celého kraja a naša škola nebola výnimkou. Náš tím súťažil v orientačnom, športovo-brannom behu v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati bolo 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých boli pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany a BOZP.

Ďakujeme žiakom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu a tešíme sa na súťaž opäť o rok.Smile

 PaedDr. Marta Bednárová
učiteľka telesnej a športovej výchovy